“Theo thần thoại Hy Lạp, loài người ban đầu được tạo ra với bốn tay, bốn chân và một cái đầu với hai khuôn mặt. Vì sợ sức mạnh của họ, Zeus xẻ đôi họ ra thành hai cá thể riêng biệt, và phán quyết rằng họ phải dành cuộc đời họ đi tìm một nửa còn lại.”

– Plato (triết gia đại thụ Hy Lạp)

Advertisements