Chỗ nào muốn kích thích, chữa lành thì xoa, bấm vào chỗ đó khoảng 5 phút 1 ngày. Trong vòng 1 tuần sẽ thấy kết quả.
Advertisements