“Chỉ có trí tuệ mới có thể tạo ra được thông tin. Bí mật của cuộc đời không phải nằm trong cấu trúc thể lý DNA, nhưng nằm trong thông tin mà nó chứa đựng.”

Advertisements