1. Ngồi thoải mái
2. Cảm nhận môi trường xung quanh cơ thể
3. Cảm nhận cơ thể bạn. Hít thở chậm, đều, sâu.
4. Tưởng tượng như có một cục tẩy, tẩy dần dần thể xác bạn từ ngoài vào trong.
5. Cho tới khi không còn ranh giới giữa bạn và vũ trụ nữa.

Advertisements