Theo như Muhammad, Jesus nổi tiếng với câu nói, “Hành động công chính không phải là làm điều tốt tới những ai đã làm điều tốt tới bạn – đó cũng chỉ như việc trả ơn. Hành động công chính là làm điều tốt tới cả những ai đã làm hại bạn.”