“Khổ đau vĩnh viễn chờ đợi những ai nghi ngờ tình yêu vô tận của Trời.”

Bill Hicks (Nhà bình luận xã hội, kịch sĩ, biếm sĩ, nhạc sĩ Hoa Kỳ)

Advertisements