“Khi những cánh cửa nhận thức được tẩy rửa, con người sẽ nhìn thấy mọi thứ như đúng bản chất của nó vốn là…. Vô tận.”

William Blake (28 tháng 11 năm 1757 – 12 tháng 8 năm 1827) – (thi sĩ, hoạ sĩ người Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế kỷ 18)

Advertisements