Mọi thứ đều là năng lượng, chỉ có vậy thôi. Hòa nhịp với tần sô hiện thực bạn muốn và bạn sẽ không có được gì khác ngoài hiện thực đó. Không thể có lối nào khác. Đây không phải là triết học. Đây là vật lý học.”

Albert Einstein

Advertisements