“Khi các nhà vật lý học mò mẫm với các nguyên tử trong những cỗ máy nghiền hạt nhân hàng tỷ đô la, cố gắng phân tích những định dạng kì lạ của các hạt hạ nguyên tử bao gồm electron, quarks, leptons và gluons, họ đơn thuần chỉ đang đối diện với những gợn sóng trong cái đại dương không-thời liên tục. Không cần biết họ có thể xuyên xa tới đâu, họ vẫn đang làm việc với những hệ quả, những biểu lộ của một nguyên nhân không nhìn thấy.”

Advertisements