“Nếu bạn có thời gian để thở, bạn có thời gian để thiền.”

Advertisements