Linh hồn tôi nhận ra linh hồn bạn, tôi trân trọng ánh sáng, tình yêu, nét đẹp, sự thật, và lòng tốt trong bạn bởi vì nó cũng ở trong tôi, chia sẻ những điều này không có khoảng cách và sự khác biệt giữa ta, ta giống nhau, ta là một.

Advertisements