Archive for Tháng Năm, 2012


Nikola Tesla đã biết trước có một loại hạt có vận tốc nhanh hơn ánh sáng cách đây 80 năm.

“Tất cả những cuộc tra cứu của tôi đều chỉ tới một kết luận rằng chúng là những hạt rất nhỏ, mỗi hạt đều mang điện tích cực nhỏ mà chúng ta gọi nó là neutrons. Chúng di chuyển với vận tốc khủng khiếp, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.” – Nikola Tesla

Nhạc được tạo ra với hệ tần số 432 hz có ảnh hưởng tích cực lớn hơn nhiều lần so với nhạc bình thường 440 hz. Có thể nghe nhạc 432 khi thiền định.

 

Group 432 trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/137682849637242/