Nhạc được tạo ra với hệ tần số 432 hz có ảnh hưởng tích cực lớn hơn nhiều lần so với nhạc bình thường 440 hz. Có thể nghe nhạc 432 khi thiền định.

 

Group 432 trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/137682849637242/