Tag Archive: einstein


“Bất kì ai thật sự nghiêm túc trên con đường theo đuổi khoa học trở nên chắn chắn rằng có một Linh Hồn hiển hiện trong Luật Lệ của Vũ Trụ; Một Linh Hồn, cao cấp hơn, của loài người.”

~ Albert Einstein

Mọi thứ đều là năng lượng, chỉ có vậy thôi. Hòa nhịp với tần sô hiện thực bạn muốn và bạn sẽ không có được gì khác ngoài hiện thực đó. Không thể có lối nào khác. Đây không phải là triết học. Đây là vật lý học.”

Albert Einstein